Aðdragandi og sérfræðiþekking
Min vision och kompetensområden

Ég tek að mér verkefni innan fjögurra megin sviða:

 

Min kompetens ligger inom fyra huvudområden:

1
Mat á heildaráhrifum ferðamennsku

 

Rannsóknir sem ég hef tekið þátt í hafa veitt mér innsýn inn í aðstæður fjölmargra ferðaþjónustuaðila og starfsmenn opinberra stofnanna sem hafa unnið stórverk í þróun ferðamennsku. Það er ómetanlegt að hafa þannig kynnst áskorunum og tækifærum greinarinnar og hvernig þetta endurspeglast hjá ólíkum hagsmunaaðilum ferðamennsku og á ólíkum svæðum.

Ferðamennska hefur áhrif á og verður fyrir áhrifum af nær allri starfssemi og stefnumótun sem á sér stað bæði staðbundið, á landsvísu og á heimsvísu. Ég býð uppá hlutlaust mat á heildaráhrifum ferðamennsku á ákveðnum svæðum sem nota má til að styðja við stærri verkefni líkt og t.d. klasaverkefni eða stefnumótun ferðamennsku.

Aðferðafræði og verkfæri sem ég hef reynslu af eru m.a. Þátttaka almennings, GIS (LUK), kerfisgreining, þróun sjálfbærnivísa, umhverfis- og gæðavottanir auk eigindlegra og megindlegra aðferða við söfnun gagna um viðhorf hagsmunaaðila. Ég annast einnig úrvinnslu og framsetningu gagnanna.

 

Utvärdering av turismens betydelse för hållbara bygder

Turismnäringen sägs vara en av de näringar som under senaste år har påverkat näringsliv i norden mer och mer. Jag erbjuder uppdragsforskning som lyfter frågor som berör turismens hållbarhet och påverkan. Mina resultat presenteras inför berörda aktörer på det vis som passar kunden samtidigt som jag också arbetar för publicering av resultaten för att kunna föra medvetenhet om turismens roll i samhället. 

Min utbildning inom hållbarhetsvetenskap och erfarenhet av olika uppdrag har utrustad mig med kompetens att utvärdera vilken betydelse olika aktörer och olika aktiviteter inom turism har för hållbar utveckling i bygder. Därigenom kan jag kommunicera en neutral helhetsbild av vad turismen betyder för din bygd som stöd t.ex. i större projekt inom landsbygdsutveckling.

I min forskning har jag fokuserad på områden i norra periferin och landsbygdsområden i Sverige och på Island. Metoder och verktyg som jag har erfarenhet av är bl.a. public participation, GIS, systems analysis, hållbarhetsindikatorer, miljö- och kvalitetscertifieringar samt både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

2
Mat á áhrifum framkvæmda á ferðamennsku

 

Ég hef þróað aðferðir til að meta áhrif framkvæmda á ferðamennsku til nota í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda (EIA). Ég annast einnig úrvinnslu og framsetningu gagnanna. Sjá nánar í Útgefið efni og Lokin verkefni

 

Uppdragsforskning om påverkan av industriella konstruktioner på turism 

 

Jag har utvecklad metoder för att göra en sammanställd utvärdering av påverkan av olika industriella konstruktioner på turism. Dessa bygger på en kombination av intervjuer med berörda aktörer och kvantitativa undersökningar. Jag tar också hand om sammanställning och presentation av data och research om berört område. Mina utvärderingar har används för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB / EIA). Exempel på denna uppdragsforskning: Publicerade arbeten och Aktuella uppdrag. 

3
Eigindlegar og megindlegar kannanir og rannsóknir
 

Í fyrri rannsóknum hef ég öðlast víðtæka reynslu í að safna gögnum með opnum viðtölum, spurningalistum og rafrænum spurningalistum um aðstæður hagsmunaaðila ferðamennsku og viðhorf  þeirra til ýmissa málefna svo sem umhverfismála, sjálfbærrar þróunar, uppbyggingar ferðamennsku og stefnumótun.  Það er einnig hluti af doktorsnámi mínu að þróa aðferðir til að nota landfræðileg upplýsingakerfi (GIS) og sjálfbærnivísa til gagnasöfnunar. Ég hef hjá mér góðar upplýsingar um hagmsunaaðila ferðamennsku á ákveðnum svæðum á Íslandi, sem auðveldar undirbúningsvinnu. Ég tek að mér hvers kyns verkefni við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna.

 

Kvantitativa och kvalitativa undersökningar

 

Jag har bred erfarenhet av undersökningar, där jag har i flera år undersökt turismens berörda aktörers villkor och attityder till olika frågor så som miljöfrågor, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling og turismutveckling. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med öppna intervjuer, enkäter och webenkäter och som del av mina doktorandstudier utvecklar jag nu metoder för att använda geografiska informationssystem (GIS) och hållbarhetsindikatorer. Jag kan ta hand om kompletta eller delar av uppdrag genom undersökningar och bearbetning och presentation av data.

4
Þýðing og yfirlestur

 

Ég tek að mér þýðingar milli íslensku, sænsku og ensku. Ég hef tekið að mér verkefni fyrir alþjóðafyrirtæki, nýsköpunarfyrirtæki og opinberar stofnanir. Ég hef mikla reynslu af að vinna með öll þrjú tunugmál í starfi mínu auk þess að hafa annast yfirlestur fyrir fræðitímarit og doktorsnema. Mér er sérstaklega annt um rétta notkun hugtaka í mínum fræðum og það smitast yfir á þýðingaverkefni þar sem mér finnst mjög mikilvægt að nota rétt hugtök í samræmi við þann texta sem unnið er með.

 

Översättning och korrekturläsning

 

Jag har arbetat en del med översättning åt olika företag och myndigeheter. Jag är bekväm med att översätta mellan alla tre språk, isländska, svenska och engelska. Min kompetens inom översättning och korrekturläsning ligger först och fremst i det att jag tar konsekvent användning av termer på stort allvar. Jag har också arbetat en del med korrekturläsning, både för akademiska tidskrifter och som tjänst till andra som skriver sina examensarbeten. Jag brinner för språk och är riktigt bra på att ge feedback. Jag har ett rikt ordförråd i alla tre språk och en bra känsla för att förmedla känslan i originaltext till måltext.  

SDL_Trados_Studio_Web_Icons_019.png