top of page

AKTUELLA UPPDRAG

2016 - 2020

KER_front.png
Uppdragsgivare: Fannborg tourism, Mannvit Engineers

December 2017

 

Påverkan av utveckling av besökscenter i Kerlingarfjöll på Island på turism och friluftsliv. Utvardering av berörda parters perspektiv.

 

Uppdrag:

Studien reflekterar vilka perspektiv berörda aktörer av turism nära turistmålet Kerlingarfjöll har till planerade konstruktioner relaterade till utveckling av besökscentret och utökat övernattningsmöjligheter. Dessa aktörer är turister, turismaktörer, friluftsföreningar och ofentliga aktörer involverade i kommunens turismutveckling.

Kristín Rut Kristjánsdóttir är konsult till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

29506161795_8551f0d85a_z.jpg
28881149174_919b6d001e_z.jpg
Internationellt samarbetsprojekt med Centre for Environmental issues, Charles University, Prague, om hållbarhetsindikatorer för turism

Updated september 2017

 

EEA grant on mutual cooperation in research

Status

Våren 2015 fick vi ett förbereddande stipendium för att påbörja forskningsprojekt om hållbarhetsindikatorer for turism i två nationalparker, en på Island och en i Tjeckien. Projektet började formelt hösten 2015 med ett arbetsmöte i Prague och ett möte med berörda aktörer i byn Prasily. Hållbarhetsindikatorer har utvecklats för byn och projektet är formellt färdigt. Nu förbereds en artikel baserad på arbetet.

 

Uppdrag:

Kristín Rut Kristjánsdóttir är forskare i en tre-persons arbetsgrupp från Islands Universitet. Hon förbereder nu fortsatt samarbete med Centret i ett team av internationella hållbarhetsvetare och konsulter.

Uppdragsgivare: Suðurorka energy, Mannvit engineers

Updated december 2013

 

Påverkan av vattenkraftverksbyggnaden Búlandsvirkjun på Island på turism och friluftsliv. Utvardering av berörda parters perspektiv.

 

Status

Uppdrag avslutat i april 2013. Rapporten har inte publicerads pga att arbete med miljökonsekvensbedömning för Búlandsvirkjun pågår. Av samma anledning får uppdragets resultat för närvarande inte publiseras. Updatering kommer.

 

Uppdrag:

Studien reflekterar vilka perspektiv berörda aktörer av turism nära turistmålet Eldgjá har till planerade konstruktioner relaterade till vattenkraftverksbygnaden Búlandsvirkjun. Dessa aktörer är turister, turismaktörer, friluftsföreningar, personal i nationalparken Vatnjökulsþjóðgarður och ofentliga aktörer involverade i kommunens turismutveckling. Studien uppfyller tre huvudmål: i) utvärdering av betydelsen av Eldgjá som ett turistmål för utveckling av turism i området; ii) konsekvensbedömning av planerade konstruktioner relaterade till Búlandsvirkjun för turism i området och; iii) konsekvensbedömning av nollalternativ, att inga konstruktioner relaterade till Búlandsvirkjun kommer att äga rum, på turismutveckling.

 

Kristín Rut Kristjánsdóttir tog hand om hela projektet; föbereddelser, planering, research, fältarbete, analys och skrev rapporten.

bottom of page