top of page

AKTUELLA UPPDRAG

Prófarkalestur og ráðgjöf við ritgerðasmíð á háskólastigi og skrif greina í vísindatímarit
 

2016 - 2020

I have done manuscript reviews by request from respected journals in my field, Journal of Sustainable Tourism, and Science of the Total Environment. The manuscripts I have reviewed so far are about sustainability indicators for tourism, which has become my field of expertise. I have a passion for reviewing peers’ work and through that obtain an opportunity to improve the quality of scientific work. I am especially enthusiastic about the correct use of concepts and accurate translation in academic writing. I also believe that interdisciplinary review is fruitful for most research.
I also proofread papers for undergraduate and graduate students.

KER_front.png
Verkkaupi Uppdragsgivare: Fannborg tourism, Mannvit Engineers

December 2017

 

Áhrif uppbyggingar Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum á ferðamennsku - Mat á viðhorfi ferðamanna og annarra hagsmunaaðila ferðamennsku.

 

Aðkoma:

Rannsókn þessi endurspeglar viðhorf hagsmunaaðila ferðamennsku í Kerlingarfjöllum til fyrirhugaðra framkvæmda Fannborgar.

Kristín Rut Kristjánsdóttir annast ráðgjöf við framkæmd umhverfismats sem er í höndum Mannvits. Ráðgjöfin felur í sér rýningu og uppsetningu spurningalista og vefkönnunar, mati á þátttakendalista og hagsmunahópa, úrvinnslu og greiningu niðurstaðna.

 

--------------------------------

 

Påverkan av utveckling av besökscenter i Kerlingarfjöll på Island på turism och friluftsliv. Utvardering av berörda parters perspektiv.

 

Uppdrag:

Studien reflekterar vilka perspektiv berörda aktörer av turism nära turistmålet Kerlingarfjöll har till planerade konstruktioner relaterade till utveckling av besökscentret och utökat övernattningsmöjligheter. Dessa aktörer är turister, turismaktörer, friluftsföreningar och ofentliga aktörer involverade i kommunens turismutveckling.

Kristín Rut Kristjánsdóttir är konsult till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

29506161795_8551f0d85a_z.jpg
28881149174_919b6d001e_z.jpg
Samstarfsverkefni um sjálbærnivísa fyrir ferðamennsku við Centre for Environmental issues, Charles University, Prag

Updated september 2017

 

EEA grant on mutual cooperation in research

Status:

Vor 2015 fékkst styrkur frá Evrópusambandinu til funda og undirbúningar rannsóknar um sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í tveimur þjóðgörðum í hvoru landi fyrir sig. Verkefnið hófst formlega haust 2015 með vinnufundi í Prag þar sem haldinn var fundur með hagsmunaaðilum ferðamennsku í þorpinu Prasily. Þróaðir hafa verið sjálfbærnivísar fyrir þorpið og verkefninu formlega lokið. Unnið er að því að senda inn grein í fræðitímarit um niðurstöður rannsóknarinnar.

 

Aðkoma:

Kristín Rut Kristjánsdóttir var verkefnastjóri í þriggja manna teymi frá Líf og Umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Hún leggur nú drög að áframhaldandi samstarfi við deildina með alþjóðlegu teymi ráðgjafa í sjálfbærnifræðum.

 

--------------------------------

 

Internationellt samarbetsprojekt med Centre for Environmental issues, Charles University, Prague, om hållbarhetsindikatorer för turism

 

EEA grant on mutual cooperation in research

Status

Våren 2015 fick vi ett förbereddande stipendium för att påbörja forskningsprojekt om hållbarhetsindikatorer for turism i två nationalparker, en på Island och en i Tjeckien. Projektet började formelt hösten 2015 med ett arbetsmöte i Prague och ett möte med berörda aktörer i byn Prasily. Hållbarhetsindikatorer har utvecklats för byn och projektet är formellt färdigt. Nu förbereds en artikel baserad på arbetet.

 

Uppdrag:

Kristín Rut Kristjánsdóttir är forskare i en tre-persons arbetsgrupp från Islands Universitet. Hon förbereder nu fortsatt samarbete med Centret i ett team av internationella hållbarhetsvetare och konsulter.

Verkkaupi Uppdragsgivare: Suðurorka energy, Mannvit engineers

Updated december 2013

 

Áhrif Búlandsvirkjunar á ferðamennsku - Mat á viðhorfi hagsmunaaðila ferðamennsku.

 

Status:

Verkefni lokið í apríl 2013. Skýrsla hefur verið gefin út af Suðurorku. Áhugasamir hafi samband og geti fengið skýrsluna senda.

Aðkoma:

Rannsókn þessi endurspeglar viðhorf hagsmunaaðila ferðamennsku í nágrenni Eldgjár til fyrirhugaðra framkvæmda vegna Búlandsvirkjunar. Þ.e. viðhorf ferðamanna; ferðaþjónustuaðila; ferðafélaga; starfsmanna vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs; skálavarða í Hólaskjóli auk opinberra aðila sem koma að þróun ferðamennsku í Skaftárhreppi. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: i) Mat á gildi Eldgjár og Skaftártungu fyrir ferðamennsku; ii) Mat á áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda vegna Búlandsvirkjunar á ferðamennsku í Eldgjá og Skaftártungu og; iii) Mat á áhrifum þess að engar virkjunarframkvæmdir eigi sér stað. 

 

Kristín Rut Kristjánsdóttir annaðist verkefnið i heild sinni; undirbúning, heimildarvinnu, vettvangsvinnu, úrvinnslu, greiningu niðurstaðna og skýrslugerð.

 

--------------------------------

 

Påverkan av vattenkraftverksbyggnaden Búlandsvirkjun på Island på turism och friluftsliv. Utvardering av berörda parters perspektiv.

 

Status

Uppdrag avslutat i april 2013. Rapporten har inte publicerads pga att arbete med miljökonsekvensbedömning för Búlandsvirkjun pågår. Av samma anledning får uppdragets resultat för närvarande inte publiseras. Updatering kommer.

 

Uppdrag:

Studien reflekterar vilka perspektiv berörda aktörer av turism nära turistmålet Eldgjá har till planerade konstruktioner relaterade till vattenkraftverksbygnaden Búlandsvirkjun. Dessa aktörer är turister, turismaktörer, friluftsföreningar, personal i nationalparken Vatnjökulsþjóðgarður och ofentliga aktörer involverade i kommunens turismutveckling. Studien uppfyller tre huvudmål: i) utvärdering av betydelsen av Eldgjá som ett turistmål för utveckling av turism i området; ii) konsekvensbedömning av planerade konstruktioner relaterade till Búlandsvirkjun för turism i området och; iii) konsekvensbedömning av nollalternativ, att inga konstruktioner relaterade till Búlandsvirkjun kommer att äga rum, på turismutveckling.

 

Kristín Rut Kristjánsdóttir tog hand om hela projektet; föbereddelser, planering, research, fältarbete, analys och skrev rapporten.

bottom of page