top of page

VERKEFNASAFN

Binder1mynd.jpg

Barnaheill

 

Uppfært október 2020

 

 

Þýðing upplýsingabæklings fyrir samvinnuverkefni milli íslensku samtakanna Barnaheill - Save the children og sænsku samtakanna KSAN/WOCAD, kvennasamtökanefnd um áfengis- og vímuefnamál.

---

Updated October 2020

Translation of information booklet for a cooperative project between the Icelandic organization Barnaheill - Save the children and the Swedish organisation KSAN/WOCAD, Women's Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues. 

STITN_Medmerki_1-1500x937.png

Miðstöð hönnunar, Umhverfisstofnun og Orkustofnun

Uppfært í júlí 2020

Þýðing á fréttatilkynningum og endurskoðun vefsíðunnar Sjálfbær ferðaþjónusta á Norðurlandi - Samstarf Umhverfisstofnunar Íslands, Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Orkustofnunar Íslands.

„Þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu kom fram sem eitt af áherslusviðum forseta Íslands á norrænu ráðherranefndinni árið 2019. Í kjölfarið komu fram fjölmörg verkefni í Norðurlanda samstarfi undir fyrirsögnunum Design in Nature, Clean Energy, and Nature Conservation.Umhverfisstofnun Íslands, Hönnunarmiðstöð Íslands og Orkustofnun Íslands stýrðu verkefnunum í samvinnu við norræna samstarfsaðila."

Sjá vefsíðu verkefnisins hér.

---

Miðstöð hönnunar, Umhverfisstofnun, and Orkustofnun

Updated July 2020

 

Translation of press releases and review of the website Sustainable Tourism in the North - A cooperation between the Environmental Agency of Iceland, Iceland Design Centre, and the National Energy Authority of Iceland. 


IS > ENG


"The development of sustainable tourism defines one of the focus areas of Iceland's presidency of the Nordic Council of Ministers in 2019. In that context, a number of projects are emerging through collaboration between the Nordic countries under the headlines Design in Nature, Clean Energy, and Nature Conservation. The Environmental Agency of Iceland, Iceland Design Centre, and the National Energy Authority of Iceland manage the projects in collaboration with Nordic partners."

See the project website here.

download.png
download (1).png
liveability_Binder1mynd.jpg
liveability_Binder2mynd.jpg
download (3).png
Norska loftslags- og umhverfisráðuneytið

 

Þýðing og yfirferð ýmissa skýrslna fyrir norska loftslags- og umhverfisráðuneytið.

"Þéttbýlismyndun er ein af helstu áskorunum sem Norðurlöndin standa frammi fyrir í umskiptum sínum yfir í grænt hagkerfi. Árið 2017 hóf Norræna ráðherranefndin verkefnið" Aðlaðandi bæir. Græn enduruppbygging og samkeppnishæfni í norrænum þéttbýlum. Bæir sem veita öllum gott líf ". 18 smáir og meðalstórir bæir frá Norðurlöndunum tóku þátt í verkefninu sem stóð í þrjú ár."

Sjá vefsvæði hér.

---

Translation and review of various reports for the Ministry of Climate and Environment in Norway. 

 

ENG > IS


"Urbanization is one of the key challenges the Nordic region faces in its transition to a green economy. In 2017 the Nordic Council of Ministers launched the project "Attractive towns. Green redevelopment and competitiveness in Nordic urban regions. Towns that provide a good life for all". 18 small and medium-sized towns from the Nordic countries participated in the project that lasted for three years."

See the project website here.

IMG_20200422_100213.jpg

HappySelf Ltd

Uppfært maí 2020

Umsögn um sænsku þýðinguna

"Dagbók fyrir börn sem stuðlar að hamingju, þróar jákvæðar venjur og hlúir að gagnrýnni hugsun"

Sjá https://eu.happyselfjournal.com/

---

Updated May 2020

Review of the Swedish translation 

ENG > SV
 

"A daily journal for children to promote happiness, develop positive habits and nurture enquiring minds"

See https://eu.happyselfjournal.com/

Prófarkalestur og ráðgjöf við ritgerðasmíð á háskólastigi og skrif greina í vísindatímarit
Updated September 2018

I have done manuscript reviews by request from respected journals in my field, Journal of Sustainable Tourism, and Science of the Total Environment. The manuscripts I have reviewed so far are about sustainability indicators for tourism, which has become my field of expertise. I have a passion for reviewing peers’ work and through that obtain an opportunity to improve the quality of scientific work. I am especially enthusiastic about the correct use of concepts and accurate translation in academic writing. I also believe that interdisciplinary review is fruitful for most research.I also proofread papers for undergraduate and graduate students.

KER_front.png

Mannvit Engineers

Uppfært júlí 2018

Áhrif uppbyggingar Hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum á ferðamennsku - Mat á viðhorfi ferðamanna og annarra hagsmunaaðila ferðamennsku.

 

Aðkoma:

Rannsókn þessi endurspeglar viðhorf hagsmunaaðila ferðamennsku í Kerlingarfjöllum til fyrirhugaðra framkvæmda Fannborgar.

Kristín Rut Kristjánsdóttir annast ráðgjöf við framkæmd umhverfismats sem er í höndum Mannvits. Ráðgjöfin felur í sér rýningu og uppsetningu spurningalista og vefkönnunar, mati á þátttakendalista og hagsmunahópa, úrvinnslu og greiningu niðurstaðna.

Impact of building a highland visitor center in Kerlingarfjöll on tourism and recreation. Evaluation of stakeholder’s perspectives. [Áhrif uppbyggingar hálendismiðstöðvar í Kerlingarfjöllum á ferðamennsku. Viðhorf hagsmunaaðila ferðamennsku.] 

Published 2018 by Tourism & Sustainability Research

 

The project is finished and has been officially published by the national planning authorities as a part of an ongoing EIA process. Click on the image to the left to access the pdf.

 

Contribution:

Kristín Rut Kristjánsdóttir is the sole author of this report, which serves as a consultation to an EIA process managed by Mannvit Engineers on behalf of Fannborg tourism company in Kerlingarfjöll, Iceland. She wrote the report, designed the methodology and analyzed the results. Mannvit took care of the fieldwork and collection of data in Kerlingarfjöll. Kristín also reviewed parts of the text in the EIA report.

 

29506161795_8551f0d85a_z.jpg
28881149174_919b6d001e_z.jpg
Samstarfsverkefni um sjálbærnivísa fyrir ferðamennsku við Centre for Environmental issues, Charles University, Prag

Uppfært september 2017

 

EEA grant on mutual cooperation in research

Status:

Vorið 2015 fékkst styrkur frá Evrópusambandinu til funda og undirbúningar rannsóknar um sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í tveimur þjóðgörðum í hvoru landi fyrir sig. Verkefnið hófst formlega haust 2015 með vinnufundi í Prag þar sem haldinn var fundur með hagsmunaaðilum ferðamennsku í þorpinu Prasily. Þróaðir hafa verið sjálfbærnivísar fyrir þorpið og verkefninu formlega lokið. Unnið er að því að senda inn grein í fræðitímarit um niðurstöður rannsóknarinnar.

 

Aðkoma:

Kristín Rut Kristjánsdóttir var verkefnastjóri í þriggja manna teymi frá Líf og Umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Hún leggur nú drög að áframhaldandi samstarfi við deildina með alþjóðlegu teymi ráðgjafa í sjálfbærnifræðum.

Center for Environmental issues, Charles University, Prague CZ

Finished 2018

EEA grant on mutual cooperation in research

 

In spring 2015 we received a grant to establish mutual cooperation in research in the Czech Republic and in Iceland. The formal project began with a work meeting and fieldwork in CZ in autumn 2016. A case study has been written: Systematic and PPGIS approaches to developing and evaluating Integrative Sustainability indicators in ecologically sensitive areas. The case of Prášily in Šumava national park CZ. There is an interest in writing an academic paper as well.

Visit the website for the center for more details on the project:
https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/projects1/finished-international-projects/985-iceland-2016-ehp-grants-2016

 

Contribution:

Kristín Rut Kristjánsdóttir was contracted as a leading researcher with a three-person team from the University of Iceland. She was active in fieldwork, public participation meeting, presentations, and writing of the report as well as conducting a workshop on sustainability indicators for graduate students at the department in Prague.

 

 

Suðurorka energy & Mannvit engineers

Uppfært 2015

Áhrif Búlandsvirkjunar á ferðamennsku - Mat á viðhorfi hagsmunaaðila ferðamennsku.

 

Status:

Verkefni lokið í apríl 2013. Skýrsla hefur verið gefin út af Suðurorku. Áhugasamir hafi samband og geti fengið skýrsluna senda.

Aðkoma:

Rannsókn þessi endurspeglar viðhorf hagsmunaaðila ferðamennsku í nágrenni Eldgjár til fyrirhugaðra framkvæmda vegna Búlandsvirkjunar. Þ.e. viðhorf ferðamanna; ferðaþjónustuaðila; ferðafélaga; starfsmanna vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs; skálavarða í Hólaskjóli auk opinberra aðila sem koma að þróun ferðamennsku í Skaftárhreppi. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: i) Mat á gildi Eldgjár og Skaftártungu fyrir ferðamennsku; ii) Mat á áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda vegna Búlandsvirkjunar á ferðamennsku í Eldgjá og Skaftártungu og; iii) Mat á áhrifum þess að engar virkjunarframkvæmdir eigi sér stað. 

 

Kristín Rut Kristjánsdóttir annaðist verkefnið i heild sinni; undirbúning, heimildarvinnu, vettvangsvinnu, úrvinnslu, greiningu niðurstaðna og skýrslugerð.

Impact of building a hydroelectric plant, Búlandsvirkjun, on tourism and recreation. Evaluation of stakeholder’s perspectives. [Áhrif Búlandsvirkjunar á ferðamennsku - Mat á viðhorfi hagsmunaaðila ferðamennsku.] Published 2013 by Suðurorka Energy and Tourism & Sustainability Research

 

 

The report was published in 2013 but could not be made officially available to the public until 2015 due to ongoing EIA process. Now it is available, click on the image to the left to access the pdf. The research focuses on the perspective of tourism stakeholders that would be affected by the building of the power plant, the stakeholder groups in this research were tourist hosts, recreational organizations, local governmental employees, and employees of the national park adjacent to the building site. The aim of the research was to i) assess the value of the area for tourism; ii) assess the impact the intended buildings and construction on tourism in the area, and; iii) assess the impact it would have on tourism if no changes were made to the area (so-called 0-option).

 

 

Contribution:

Kristín Rut Kristjánsdóttir is the sole author of this report, which serves as a consultation to an EIA process managed by Mannvit Engineers on behalf of Suðurorka Energy, Iceland. She wrote the report, designed the methodology, took care of the fieldwork and collection of data on-site, and analyzed the results.

bottom of page